◄ ‏אֵילוֹן‎     ‏אֵילוֹת‎ ►

אֵילוֹן בֵּית חָנָן

Reinier de Blois

(1) noun name
(a) Names of Locations
= town; during time of king Solomon under control of Ben-Deker  - Elon-Beth-Hanan  (1KI.4:9a)

(a) NJB אַיָּלוֹן and בֵּית חָנָן ; REB GNT אֵילוֹן and בֵּית חָנָן