◄ ‏אֵיל פָּארָן‎     ‏אַיָּלוֹן‎ ►

אַיָּלָה
See: אַיֶּלֶת

Reinier de Blois

(1) noun f | ‏ אַיָּל
(a) Wild Animals | ‏ יַעֲלָה, צְבִיָּה
= female of אַיָּל; for details see Fauna Handbook  - (female) fallow deer  (GEN.49:21a; 2SA.22:34; JOB.39:1; PSA.29:9b ...)
     Animal [show/hide contextual meanings]

(a) MT HOTTP-A RSV NIV NJB NJPS NRSV GNT CEV אַיָּלָה ; REB אֵילָה = אֵלָה "terebinth"
(b) MT HOTTP-B NJPS NJB REB אָיָּלָה ; RSV NIV NJB NRSV GNT אֵילוֹת = אֵלָה "terebinth"