◄ ‏אֶשְׁנָב‎     ‏אֶשְׁעָן‎ ►

אַשְׁנָה

Reinier de Blois

(1) noun name
(a) Names of Locations
= town; western part of territory of Judah  - Ashnah  (JOS.15:33)
(b) Names of Locations
= town; southern part of territory of Judah  - Ashnah  (JOS.15:43)