◄ ‏צום‎     ‏צוּעָר‎ ►

צוֹם

Graham S. Ogden

(1) | ‏ צום
See: צום