◄ ‏צוֹק‎     ‏צור‎ ►

צוּקָה

Graham S. Ogden

(1) noun f | ‏ צוק
See: צוק